ARCHMO architekci

architekt projekty architekury Fundusze UE

Firma specjalizuje się w doradztwie z dziedziny finansów, rozwoju biznesu oraz pomocy przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

ARCHMO oferuje także kompleksowe usługi w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych współfinansowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Naszymi Klientami są zarówno podmioty komercyjne jak również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

Fundusze Unijne - wnioski, studia wykonalności,

Studium Wykonalności jest jednym z najważniejszych załączników, jaki JST musi przygotować, aby móc starać się o przyznanie unijnych środków pomocowych z programu EFRR. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu studium wykonalności dotyczących następujących tematów:

 • Biogazownie, Fermy wiatraków,
 • Projekty badawczo rozwojowe
 • Urządzenia infrastruktury sieciowej i ochrony środowiska (sieci cieplne, wodociągi i kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, zakłady recyclingu)
 • Porty lotnicze i lotniska
 • Parki technologiczne
 • Projekty IT
 • Infrastruktura drogowa
 • Infrastruktura społeczna (projekty kubaturowe: szkoły, obiekty muzealne, teatry itd.)
 • Infrastruktura sportowo-rekreacyjna(baseny, ośrodki sportowe i rekreacyjne)
 • Infrastruktura edukacyjna szkół wyższych

Przeprowadzamy również Procedurę Oceny Oddziaływania na Środowisko (m.in. Konsultacje Społeczne, Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko)

Partnerstwo Publiczno Prywatne, Koncesja Budowlana

Ograniczone możliwości administracji publicznej w zakresie finansowania nowych inwestycji publicznych oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług otwierają drogę do partnerstwa publiczno prywatnego. :

W celu zapewnienia pełnej i profesjonalnej obsługi w zakresie realizacji projektów PPP przygotowaliśmy dla inwestorów prywatnych kompleksową ofertę obejmuje następujące działania:

 1. Występujemy jako „Doradztwo Transakcji” zapewniając usługi finansowe, prawne, podatkowe i techniczne w zakresie obsługi procesu wyboru partnera prywatnego.
 2. Na życzenie sponsora projektu aranżujemy konsorcjum, które wystartuje w konkursie organizowanym przez podmiot publiczny. Dysponujemy listami sprawdzonych, doświadczonych firm budowlanych, biur projektowych, kancelarii prawnych, firm konsultingowych zajmujących się doradztwem finansowym i podatkowym, sporządzaniem due diligence.
 3. Zapewniamy kontakt i pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi, które są zainteresowane finansowaniem projektów realizowanych w formie PPP.
 4. Project management – zarządzanie projektem w imieniu sponsora projektu.
 5. W imieniu sponsora zajmujemy się organizacją spółki specjalnego przeznaczenia, która będzie zarządzała i utrzymywała majątkiem powstałym w wyniku realizacji projektu PPP.
 6. Doradzamy przy wykorzystaniu funduszy unijnych.