ARCHMO architekci

pracownia architektoniczna Archmo
 

THE TEAM OF DESIGNERS FROM ARCHMO DESIGN STUDIO HAS AN EXTENSIVE EXPERIENCE IN ARCHITECTURE. CONSTRUCTION MECHANICAL AND SANITARY INSTALLATION AND TECHNOLOGY IT HAS BEEN INVOLVED IN THE DESIGNING AND IMPLEMENTATION OF NUMEROUS COMMERCIAL, INDUSTRIAL, UTILITY, HOUSING INDIVIDUAL AND INTERIOR DESIGN PROJECTS. OUR COMPANY COOPERATES ON A PERMANENT BASIS WITH EXPERIENCED EXPERTS IN WORK SAFETY, FIRE PROTECTION AND SANITARY ISSUES. WE OFFER OUR SERVICES AT THE SHAPE OF FORMAL AND LEGAL PREPARATORY WORK CONCERNING THE PLANED INVESTMENT, MULTI-SECTOR DESIGNING, AND INDIVIDUAL AND INVESTOR SUPERVISION DURING CONSTRUCTION.

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHMO POSIADAJĄCY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE MECHANICZNE I SANITARNE ORAZ W DZIEDZINIE TECHNOLOGII OBIEKTÓW, WSPÓŁPRACOWAŁ PRZY REALIZACJI WIELU OBIEKTÓW HANDLOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, MIESZKANIOWYCH WIELORODZINNYCH I INDYWIDUALNYCH ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ. NASZA FIRMA STALE WSPÓŁPRACUJE Z DOŚWIADCZONYMI RZECZOZNAWCAMI BHP, P.. POŻ, SANEPID. OFERUJEMY NASZE USŁUGI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA FORMALNO-PRAWNEGO PLANOWANEJ INWESTYCJI, PROJEKTOWANIA WIELOBRANŻOWEGO, NADZORÓW AUTORSKICH I INWESTORSKICH PRZY REALIZACJI ORAZ PRZY WSPÓŁPRACY INWESTORSKIEJ.

Nasza pracownia ma licencjonowany dostęp do informacji niejawnych, niezbędnych do projektowania obiektów dla wojska, policji, sądownictwa i służb więziennych oraz innych.

NASZA PRACOWANIA SPECJALIZUJE SIE W PROJEKTACH OBIEKTÓW:
SOME OF THE IMPORTANT OBJECTS ARE  
projekt strony www